B O Wydawnictwie

ISSN:

0137-303X

Publisher:

Komitet Badań nad Migracjami PAN
 

Redakcja

Rada programowa


Adam Walaszek (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący


Grzegorz Babiński (Uniwersytet Jagielloński),
Kazimierz Dopierała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Elżbieta Goździak (Georgetown University, Washington DC),
Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski),
Magdalena Marszałek (Universität Potsdam), Marek Okólski (Uniwersytet Warszawski), Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński).

 

Redakcja


Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor naczelna


Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – szef działu recenzji,
Michał Garapich (Roehampton University, London),
Agata Górny (Uniwersytet Warszawski),
Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski),
Anna Kaganiec-Kamieńska (Uniwersytet Jagielloński) – sekretarz redakcji,
Mikołaj Stanek (Universidad Complutense de Madrid),
Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński).